Pegawai

Pegawai

Pegawai

 : I GUSTI AGUNG RAI DWIPAYANA, S.Sos,M.H 
 : 19691225 199009 1 001 
 : KAPAL,MENGWI,BADUNG, 25-12-1969 
 : Laki-laki 
 : Hindu 
 : Pembina Utama Muda (IV/c) 
 : Kepala Dinas 
 : (0361) 813542


 : I MADE KRISTIADI PUTRA, SSTP.MPA
 : 19810810 200012 1 002
 : BATUAJI KAWAN, 10-08-1981
 : Laki-laki 
 : Hindu 
 : PENATA Tk.I / IIId
 : Sekretaris Dinas
 : (0361) 813542
 : I WAYAN JANUADA, SH
 : 196601101994031000 
 : DESA PANGKUNG TIBAH, 10-01-1966 
 : Laki-laki 
 : Hindu 
 : PEMBINA (IV/A)
 : KABID PIAK DAN PEMANFAATAN DATA 
 : 082147389783 : DRS. I GUSTI AGUNG KETUT SUYASA
 : 1961 1224 1986 0310 15
 : TABANAN, 24-12-1961
 : Laki-laki 
 : Hindu 
 : PEMBINA (IV/A) 
 : KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
 : 081237021554


 : DRA.NI LUH MADE SURYANI 
 : 196105131992022000
 : PASEKAN TABANAN, 13-5-1961
 : Perempuan 
 : Hindu 
 : PEMBINA (IV/A) 
 : KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 
 : 08174790158

 : I GEDE GUSNAWA PUTRA, SE
 : 19761008 200003 1 004
 : TUNJUK, 08-10-1976
 : LAKI-LAKI 
 : Hindu 
 : PENATA / IIIc
 : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 : 085108020629

 : I MADE SUPARTA
 : 19611231 198603 1 266
 : TABANAN, 31-12-1961
 : LAKI-LAKI 
 : Hindu 
 : PENATA Tk.I / IIId
 : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 : 085739613609

 : I GUSTI NGURAH GEDE PARTAMA,SH
 : 19631231 199203 1 138
 : JAMBE BALERAN, 31-12-1963
 : LAKI-LAKI 
 : Hindu 
 : PENATA TK I, III/d
 : KASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
 : 08123674501 : NI NENGAH SUMIATI,S.Sos
 : 19590112 198112 1 002
 : KARANGASEM, 21-12-1964
 : PEREMPUAN 
 : Hindu 
 : PENATA TK.I /III/d
 : KASI PINDAH DATANG PENDUDUK 
 : 81805593354 : I MADE KUSMANAYA, SH.
 : 19630811 198502 1 001
 : ANTOSARI, 11-08-1963
 : LAKI-LAKI 
 : Hindu 
 : PENATA TK.I (III/D)
 : KASI PERUBAHAN STATUS ANAK,
           PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
 : 81558592941
 : NI NYOMAN SRI ASTITI NADA, SH
 : 197307102000032000
 : GULINGAN, 10-7-1973
 : PEREMPUAN
 : Hindu 
 : PENATA TK.I ,III/d
 : KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
 : 081353146222 : I NENGAH BISAMA, SH
 : 196902032002121003
 : LUMBUNG, 03-02-1969
 : LAKI-LAKI
 : Hindu 
 : PENATA TK I/ IIId
 : KASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
 : 081237156726